O FIRME

Firemnou filozofiou je už od vzniku kvalita vykonaných prác a dodržiavanie termínov dodávok a montáží v primeranej cenovej hladine.Naši kmeňoví zamestnanci sú pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami a osvedčeniami potrebnými na výkon týchto prác. V prípade nedostatku našich kapacít zvyšujeme počet interných a externých pracovníkov a spolupracujeme s viacerými partnerskými firmami.

HISTÓRIA

Spoločnosť LBS, s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra 8.4.1999 ako priamy pokračovatel fyzickej firmy Hanušovský – elektromontáže, ktorá je stále aktívna a vykonáva elektromontážne práce už od roku 1990. Firma vznikla z bývalých pracovníkov Okresného stavebného podniku a tvoria ju pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti elektromontáže a elektrotechniky. Spoločnosť LBS, s.r.o. sídli v meste Spišská Nová Ves.

OBORY PÔSOBNOSTI

Zameranie spoločnosti je široké a začína od miniaturizovanej elektronickej techniky, či už sú to počítačové siete, elektronické zabezpečovacie systémy, telefónne rozvody, kamerové systémy, systémy dochádzky a evidencie vstupu cez nízkonapäťové inštalácie a rozvody, merania a regulácie až po vysokonapäťové káblové alebo vzdušné transformačné rozvody.

Vďaka tomuto širokému záberu realizujeme dodávky objektov a zariadení komplexne, čo znamená zabezpečenie vypracovania detailného rozpočtu, projektovej dokumentácie, samotnej realizácie, uvedenia do prevádzky a realizáciu kompletných skúšok s revíznou správou.

Spoločnosť vlastní oprávnenia na výkon prác na el. zariadeniach do 300kV, oprávnenie na odborné prehliadky a skúšky el. zariadení, výrobu rozvádzačov a je schopná pôsobiť na celom území Slovenskej republiky aj v zahraničí.

DODÁVATELIA

V rámci kompletných realizácií objednávok spoločnosť zabezpečuje v krátkom čase a za zmluvné ceny dodávky zákazníkom vybraných typov zariadení a materiálov. Na prianie zákazníka zabezpečujeme dopravu na miesta montáže v dohodnutom termíne, ako aj zmontovanie.Jednotlivé materiály, stroje, prístroje a zariadenia môžu byt od rôznych výrobcov. V prípade potreby vieme poradiť, prípadne zvoliť konkrétny druh na základe stanovených požiadaviek.

Najčastejšie dodávky sú od výrobcov: ABB, OEZ, SEZ, Kablo, Schrack, IES-Univolt, OBO Betterman, BEZ, ZPA, Raychem, Devi, Elektrosvit, Elsaco, Legrand.

POLITIKA KVALITY

Spoločnosť je v procese implementácie systému manažérstva kvality ISO 9001.

TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMIE

Firma disponuje vlastnými technickými a technologickými zariadeniami : osobné autá, úžitkové automobily, nákladný automobil s hydraulickou rukou o nosnosti 4 tony, elektrické náradie (Bosch, Hilti, Hitachi, atď.), hydraulické náradie, meracie prístroje, mechanické meradlá, pracovné pomôcky, ostatné náradie a zariadenie potrebné na výkon prác.

SPONZORING

Naše sponzorské aktivity sú zamerané hlavne na šport (hokej a basketbal – Spišská Nová Ves, futbal – Krompachy), ale pomohli sme aj zdravotníctvu (NsP Spišská Nová Ves) a opusteným zvieratkám (útulok Kežmarok).

Vyškolený tím

Vyškolený tím certifikovaných zamestnancov si bez problémov poradí s akoukoľvek výzvou či projektom v spektre nášho portfólia služieb.

Zaoberáme sa:

Elektromontážnymi prácami

Odbornými prehliadkami a skúškami

Alternetívnymi zdrojmi energie

Meraním a reguláciou

Čo je to elektrická energia?

Akustik + ponúka najmodernejšiu technológiu v odhlučenní veľkych miestnosti, hál, kongresoviek, či iných miestnosti kde je nadmerný hluk a ozvena.

Sme oficiálnym distribútorom akustických panelov renomovanej spoločnosti akustik plus GmbH & Co.KG. Táto vysoko špecializovaná spoločnosť spája inovácie a odborné znalosti v oblasti priestorovej akustiky.

Zameriava sa na vývoj akusticky účinných produktov z drevených kompozitov s požiarnou odolnosťou najvyššej triedy A2-s1, d0. Produkty sú určené na konečnú úpravu stien.

PRODUKTY A SLUŽBY

 • riešenie havarijných situácií
 • demontáž starých a nefunkčných rozvodov
 • periodické a jednorazové odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

VN do 300kV

 • transformátorové stanice
 • silnoprúdové vysokonapäťové rozvody

NN do 1000V

 • vnútorné a vonkajšie elektroinštalácie
 • slaboprúdové nízkonapäťové rozvody
 • napájacie rozvody vonkajšie a vnútorné
 • svetelné a ovládacie obvody
 • dodávka a montáž NN rozvádzačov
 • NN rozvodne, transformátory
 • revízie a generálne opravy NN rozvodov, rozvádzačov
 • verejné osvetlenie
 • bleskozvody

Výrobu rozvádzačov NN zabezpečujeme vo vlastných dielňach na mieru – podľa konkrétnych požiadaviek.

Meranie a regulácia, EPS, EZS

 • štrukturované kabeláže
 • poplachové systémy EZS
 • elektronická požiarna signalizácia
 • prístupové a dochádzkové systémy
 • kamerové systémy
 • telefónne rozvody
 • riadiace systémy tepelných celkov vykurovania

Vzhľadom na vysoké ceny energií ponúkame svojim zákazníkom alternatívne zdroje vykurovania a ohrevu TÚV a zabezpečujeme kompletný servis – od poradenstva až po realizáciu. Tepelné čerpadlá a solárne články sa stávajú každodennou realitou. Je potešitelné, že aj vláda Slovenskej republiky sa k tejto problematike postavila pozitívne a od roku 2008 budú niektoré alternatívne zdroje dotované.V blízkej budúcnosti by mali do hry vstúpiť aj fotovoltaické články, ktorých širšiemu nasadeniu zatial bráni pomerne vysoká cena. Nie sme viazaní na dodávky týchto zariadení od jediného výrobcu, čo nám umožnuje ponúknuť optimálne riešenie a vyhovieť aj prianiu zákazníka.